بایگانی ماه: دی 1398

شلنگ ها و اتصالات فستو

درباره شلنگ های فستو

بهترین شیلنگها و ابزارهای اتصالات در فستو برای اهداف اتوماسیون صنعتی شما تدارک دیده شده است. اتصالات تمامی تجهیزات از یک منبع برای دستیابی به یک ترکیب ایده آل از این طریق فراهم خواهد شد. تنوع در فستو، یک استاندارد است. بازه شلنگ ها و اتصالات فستو تمامی نیاز های ممکن را پوشش می دهد. […]

واحد مراقبت پنوماتیک | واحد مراقبت هوای فشرده

واحد مراقبت پنوماتیک

همواره بایستی از یک واحد مراقبت هوای فشرده یا همان واحد مراقبت پنوماتیک و یا حتا یک ماژول تک، برای استفاده از هوای فشرده صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. آماده سازی هوای فشرده ذرات گرد و غبار، آب و مواد شیمیایی می توانند اثرات بسیار بدی بر روی تجهیزات پنوماتیک و نیز مصرف هوای فشرده، […]