بایگانی ماه: شهریور 1401

کلاس مقاومت در برابر خوردگی یا CRC

CRC

CRC یا کلاس مقاومت در برابر خوردگی مشخص کننده میزان مقاومت قطعات و یا محصولات در برابر اثرات خارجی و یا شرایط محیطی می‌­باشد. CRC 0 بسیار پایین و یا بدون محافظت مربوط به قطعاتی که هیچ گونه تنش خوردگی ندارند. برای بخش‌­های کوچک و استانداردی که قابل مشاهده نمی‌­باشند. ( به عنوان  مثال پین […]

کلاس بندی مناطق و تجهیزات مورد نیاز در استاندارد ATEX

کلاس بندی مناطق و تجهیزات مورد نیاز در استاندارد ATEX

در این صفحه کلاس بندی مناطق و تجهیزات مورد نیاز در استاندارد ATEX را بررسی می‌کنیم. شما می‌توانید در بخش دانشنامه ایفاکو، درباره سایر موارد مهم در ATEX مطالعه کنید. گازها و غبار بر اساس خاصیت اشتعال پذیری آن­ها دسته بندی می­‌شوند. برای گازها و بخارات، این کلاس بر اساس موارد زیر تعیین می­‌گردد: MESG– […]

کلاس بندی تجهیزات و مناطق خطرناک

کلاس بندی تجهیزات و مناطق خطرناک به دو گروه ( I برای صنایع معدنی و II برای صنایع سطحی) و به دسته­‌های (M1 و M2 برای معادن) و دسته‌­های 1،2 و 3 برای سایر صنایع تقسیم می­‌شوند. دستورالعمل ATEX 99/92/EC (که همچنین به نام ‘USE’ و یا ATEX 137 شناخته می­شود) اشاره دارد به ایمنی […]