بهره وری اتوماسیون صنعتی

We have industrial solution

IPHAco providing industrial solutions and supplying equipment of industries

about us

our misson in IPHAco supplying pneumatic, hydraulic and explosion-proof goods

category of penaumatic

رگولاتورهای فستو

Festo Regulator

IPHAco is Official representative of Festo Pneumatic Company in Iran

سیلندر پنوماتیک

Festo Cylinder

IPHAco is Official representative of Festo Pneumatic Company in Iran

شیلنگ فستو - اتصالات فستو

Festo Connectors , Fitting & Tubing

IPHAco is Official representative of Festo Pneumatic Company in Iran

اتوماسیون صنعتی

Festo Automation system

IPHAco is Official representative of Festo Pneumatic Company in Iran

واحد مراقبت پنوماتیک

Festo Air treatment & FRL Unit

IPHAco is Official representative of Festo Pneumatic Company in Iran

شیر پنوماتیک

Festo Valve

IPHAco is Official representative of Festo Pneumatic Company in Iran

Pneumatics Solutions

IPHAco

IPHAco

IPHAco

IPHAco

IPHAco

news & edu

جدیدترین مقالات و اخبار را در دنیای پنوماتیک در مجله ایفاکو مطالعه نمایید

more

who our customer?