بایگانی ماه: آبان 1402

ربات از کجا به زندگی انسان معاصر راه یافت

اولین استفاده از واژه «ربات» پنج سال پس از انتشار داستان «مسخ» کافکا، نویسنده چک و در سال 1920 بود که کارل چاپک هموطن وی دست به خلق شخصیتی به نام ربات زد. انسان مسخ شده در نمایشنامه او یعنی «کارخانه ربات‌سازی روسوم» این بار تبدیل به حشره نمی‌شد بلکه به انسانی مکانیکی بدل می‌شد. […]