بایگانی ماه: آذر 1400

کنترل کننده موقیعت (پوزیشنر) CMSH با استاندارد ارتباطی HART

CMSH-1

کنترل کننده موقعیت CMSH تمامی برتری‌های یک سامانه کنترل کننده موقعیت داری دینامیک قوی و اصطحلاک کم به همراه دبی خروجی هوای بالا و عمر کاری طولانی را ارایه می‌کند. شما اکنون تنها نبه یک تجهیز برای کنترل سریع و دقیق عملگرهای کوچک و یا بزرگ، خطی و یا دورانی، یک طرفه و یا دوطرفه، نیاز دارید.