استاندارها و شرایط بهره برداری از تجهیزات پنوماتیک در خطوط تولید (بخش پنجم)

شرایط کارکردی برای شیرها

شرایط کارکردی شیرها – درادامه این سلسله مقالات در بخش پنجم به شرایط کارکردی برای شیرها می‌پردازیم. در ادامه مقاله هم به شرایط فشار بر روی شیرها پرداخته می‌شود.

شرایط کارکردی برای شیرها

سیال

تحت شرایط کاری معمول، شیرهای پنوماتیکی فستو می‌توانند با هوای فشرده روغن زده و یا روغن نزده کار کنند.

اگر محصول خاصی، نیاز به یک کیفیت متفاوت هوای فشرده داشته باشد، این مهم در قسمت اطلاعات فنی محصول مربوطه درج شده است.

کار با هوای فشرده روغن نزده، با توجه به انتخاب ترکیب مواد، شکل آب بندهای متحرک و روغن کاری اولیه محقق می‌گردد.

کار با هوای فشرده روغن نزده، با توجه به انتخاب ترکیب مواد، شکل آب بندهای متحرک و روغن کاری اولیه محقق می‌گردد.

 • شیرهایی که یک بار از هوای فشرده روغن‌دار استفاده کنند، لازم است همیشه از هوای فشرده روغن زده استفاده نمایند، زیرا روغن استفاده شده برای روغن کاری هوای فشرده، روغن اولیه استفاده شده را شسته و از تجهیز خارج می نماید.
 • در تمامی مصارف، فیتلراسیون با فیلتری که ذرات بزرگتر از 40μm را جدا نماید لازم است (کارتریج استاندارد).

ممکن است فیلتر میکرو برای کاربردهای خاص مورد نیاز باشد.

اندازه نامی

اندازه نامی، اطلاعاتی در باره کوچکترین مقطع عبوری اصلی سیال از شیر را در اختیار قرار می‌دهد.

این مفهوم قطر اریفیس را به  mm بیان می‌دارد. این انداره تنها یک مقایسه محدود میان دو تجهیز متفاوت را ارائه می‌دهد.

برای مقایسه محصولات، دبی نامی استاندارد نیز باید در نظر گرفته شود.

دبی نامی استاندارد

دبی نامی استاندارد qnN ، مشخصه نرخ دبی است که توسط فستو برای یک تجهیز یا قطعه با واحد l/m استفاده می‌شود.

دبی نامی استاندارد qnN ، نرخ دبی بر اساس شرایط استاندارد (DIN1343) و تحت شرایط اندازه گیری زیر است:

 • سیال تست: هوا
 • دما: 20 ± 3 °C (دمای سیال)
 • نمونه آزمایشی در دمای محیط
 • فشار تنظیم شده برای قطعات با سطح مقطع عبوری ثابت (شیرهای راه دهنده):

فشار منبع 6 = P1 بار

فشار خروجی 5 = P2 بار

شرایط استاندارد بر اساس: DIN1343

 • Tn = 0°C (دمای استاندارد)
 • Pn = 1.013 bar (فشار استاندارد)

استثنا 1 

صدا گیر (صدا خفه‌کن)

فشار تغذیه 6 = P1 بار

فشار خروجی Pamb = P2

Pamb   = فشار اتمسفر

استثنا 2 

قطعات با فشار کاری پایین

فشار تغذیه 0.1 = P1 بار

فشار تغذیه Pamb = P2

استثنا 3

برای تنظیم کننده های فشار:

فشار تغذیه 10 = P1 بار (ثابت) و فشار خروجی P2 برای تست در   q = 0 l/mبرابر با 6 بار با استفاده از یک شیر کنترل جریان، دبی افزایش یافته تا جایی که فشار خروجی به 5 = p2 بار برسد. دبی حاصله اندازه گیری می‌شود.

شرایط کارکردی شیرها – فشار و بازههای فشاری

فشار

فشار برابر است با میزان نیرو بر سطح. با توجه به فشار اتمسفر و فشار مطلق یک فرق میان اختلاف فشار وجود دارد. فشار مورد نظر برای تجهیزات پنوماتیکی بایستی به طور معمول با توجه به اختلاف فشار با اتمسفر لحاظ شود و در غیر این صورت باید اعلام گردد.

نماد

اختلاف فشار با توجه به اتمسفر P

فشار مطلق  Pabs

واحد: بار، Pa (پاسکال)

 • bar
 • MPa
 • psi

1 bar = 100.000 Pa = 0.1 MPa = 14.5 psi

فشار کاری

اطلاعات به صورت ” max ” و یا max.permissible (بیشترین فشارمجاز) نشان داده می شود که به بیشترین فشار امنی اشاره می کند که در آن، قطعه و یا سیستم می تواند کار نماید.

شرایط کارکردی شیرها – بازه فشار کاری

بازه میان پایین‌ترین فشار مورد نیاز و بالاترین فشار کاری مجاز برای کار کرد ایمن یک قطعه و یا سیستم است. این بازه فشاری در پنوماتیک با نام بازه فشار کاری نیز شناخته می‌شود.

 بازه فشار کاری راهنما (پیلوت)

بازه میان پایین‌ترین فشار مورد نیاز و بالاترین فشار کاری مجاز راهنما (پیلوت) جهت کارکرد صحیح شیر و یا سیستم، است.

به عنوان مثال، فشارهای زیر مطابق استاندارد ISO 4399 هستند:

5 ، 2 ، 3 ، 6 ، 10 ، 16 ، 40 و 100 بار.

فشار رهایی

فشاری است که اگر از آن کاسته شود بر اثر نیروی فنر موجود در شیر راه دهنده یک حالت سکون، شیر به وضعیت عادی خود بر می‌گردد.

فشار مطلق

فشار صفر در حالتی رخ می دهد که فضا به طور کامل از هوا خالی باشد (خلا 100 درصد) فشار محاسبه شده بر اساس این نقطه صفر، فشار مطلق است.

فشار عکس العمل

فشاری است که در آن یک شیر راه دهنده تحریک می‌شود. مشخصات مندرج در کاتالوگ برای فشار عکس العمل بیانگر آن است که کمترین فشار تعیین شده باید جهت کارکرد ایمن و درست شیر در سیگنال ورودی وجود داشته باشد.

علایم دهانهها برای قطعات پنوماتیکی برپایه ISO 5599

علایم

با استفاده از حروف 1

با استفاده از اعداد ISO 5599

(شیرهای 2/5 و 2/3)

P

1

دهانه ورودی (تغذیه)

B

2

خطوط کاری (خروجی)

A

4
C

S

3

دهانه‌های تخلیه

R

5

T

Z 2

2 10

دهانه‌های راهنما (پیلوت، سیگنال)

Y

12

Z

14

(12)  81

دهانه‌های راهنمای هوا (منبع تغذیه)

(14)  81

(82)  83

دهانه‌های تخلیه راهنما

(84)  84

L

خطوط نشتی

 1. هنوز به صورت گسترده به کار برده می‌شود.
 2. نشانگر سیگنال خروجی

همچنین بخوانید✔✔✔

همانطور که پیش تر گفته شد ما در این مجموعه مقالات که به شکل پیوسته انتشار میابد قصد داریم شما را با استانداردهای مربوط به استفاده از تجهیزات پنوماتیکی آشنا نماییم. برای مطالعه بیشتر می توانید به مقالات زیر سر بزنید

استاندارها و شرایط بهره برداری از تجهیزات پنوماتیک در خطوط تولید (بخش اول) | ایفاکو (iphaco.ir)

استاندارها و شرایط بهره‌برداری از تجهیزات پنوماتیک در خطوط تولید (بخش دوم)

استاندارها و شرایط بهره‌برداری از تجهیزات پنوماتیک در خطوط تولید (بخش سوم)

استاندارها و شرایط بهره برداری از تجهیزات پنوماتیک در خطوط تولید (بخش چهارم)

استاندارها و شرایط بهره برداری از تجهیزات پنوماتیک در خطوط تولید (بخش پنجم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *