سیلندر گریپر Gripper فستو

سیلندرهای گریپر فستو، از سری سیلندرهایی می باشند که در صنعت بسته بندی و تولید کاربرد زیادی دارند.