تایمر VZ فستو

تایمر و یا زمان سنج، یکی از بخش های مهم هر اتوماسیونی می باشند. تایمر VZ فستو، از سری تایمرهای پنوماتیکی بوده که با توجه به مدت زمان لازم برای افرایش فشار در یک مخزن، زمان را اندازه گیری می نماید.