شیر سلونوئید VUVG فستو

شیر سلونوئید VUVG فستو دارای دبی 100 تا 1300 لیتر بر دقیقه، دارای بدنه ای پلیمری، ابعاد بدنه کوچک و تنوع فراوان می باشد. قیمت این سری از شیرهای فستو بسیار اقتصادی بوده و مورد توجه ماشین سازان و صنایع مختلف قرار دارد.