سیلندر استاندارد DNC فستو

سیلندرهای پنوماتیک سری DNC یکی از مطمئن ترین سیلندرهای فستو، برای صنایع مختلف می باشد.