رگولاتور تناسبی VPPE فستو

رگولاتور تناسبی VPPE فستو، از رگولاتورهای تناسبی جدید فستو بوده که دارای راندمانی بالا می باشد و قادر است تا فشار خروجی خود را با توجه به بازه ی مشخص شده خود، با دقت 1% تعیین نماید.