صداگیر U فستو

صدا گیرها و یا صدا خفه کن ها تجهیزاتی می باشند که در مسیر تخلیه هوای فشرده به محیط نصب می شوند و از ایجاد صدای مزاحم و همیچنین ورود گرد و غبار به داخل سیستم جلوگیری می نمایند.