شیر پنوماتیکی LRMA فستو

رگولاتورها یکی از عناصر تنظیم فشار سیستم می باشند. سری رگولاتورهای LRMA فستو، که با نام رگولاتورهای سرجکی و یا بین راهی نیز شناخته می شود.