شیر برقی Tiger فستو

شیر الکتریکی Tiger فستو، از قدیمی ترین سری شیرهای بسیار کارای فستو می باشند. این شیرها که دارای بدنه ای آلومینیومی می باشند، دارای تنوع بسیار بالا و راندمان بسیار عالی هستند.