شیر برقی MPYE فستو

شیر تناسبی MPYE فستو (شیر برقی MPYE فستو)، از شیرهای تناسبی قدیمی بوده که دارای راندمانی بالا می باشد و قادر است تا عملگرهای پنوماتیکی را با دقتی کمتر از 1 میلیمتر (با توجه به تجهیزات اندازه گیری و سیستم کنترلی) کنترل نماید.