سیلندر چرخشی Rotary فستو

سیلندرهای روتاری یا چرخشی فستو، سیلندرهایی می باشند که قادرند چرخشی بین 90 تا 360 درجه را ایجاد نمایند.