سیلندر قلمی DSNU فستو

سیلندرهای سری DSNU از سری سیلندرهای قلمی فستو می باشد که به دلیل قیمت رقابتی و طول عمر بالا، در صنعت جایگاه ویژه ای دارد.