سیلندر استپر Stopper فستو

سیلندرهای استوپر فستو، سیلندرهایی بوده که در خطوط تولید جهت توقف محصول و یا پالت حمل محصول به کار می رود.