سیلندر استاندارد DSBG فستو

سیلندرهای پنوماتیک سری DSBG یکی از مطمئن ترین سیلندرهای فستو، برای صنایع مختلف می باشد.