سیلندر استاندارد DSBC فستو

سیلندرهای پنوماتیک سری DNC یکی از مطمن ترین سیلندرهای فستو، برای صنایع مختلف می باشد.