سیلندر استاندارد DNG فستو

سیلندرهای پنوماتیک سری DNG یکی از مطمن ترین سیلندرهای فستو، برای صنایع مختلف می باشد.