رگولاتور تناسبی MPPES فستو

رگولاتور MPPES فستو، از رگولاتورهای تناسبی قدیم فستو بوده که دارای راندمانی بالا می باشد و قادر است تا فشار خروجی خود را با توجه به بازه ی مشخص شده خود، با دقت 0.05 بار تعیین نماید.