اتصالات CK فستو

اتصالات پنوماتیکی، تجهیزات جهت اتصال شیرهای پنوماتیکی، عملگرها و سایر تجهیزات وابسته می باشند. این اتصالات دهانه های خروجی رزوه ای را به درگاه هایی با قابلیت اتصال شلنگ هایی با سایزهای متفاوت تبدیل می کنند.