سنسورها، یکی از مهمترین عوامل در کنترل پروسه کاری در هر سیستمی می باشند. با توجه به تفاوت محیط های کاری و شرایط بهره برداری و سیستم کنترلی، انواع متفاوتی از سنسورها مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت فستو، با توجه به بازه گسترده نیازهای صنعتی، انواع مختلفی از سنسور با قابلیت ها و کارکردهای متفاوتی را در رده محصولات خود قرار داده، تا تقریبن هر گونه نیازی، پاسخ داده شود.

هیچ محصولی یافت نشد.