بایگانی دسته‌ی: شیرها

استاندارها و شرایط بهره برداری از تجهیزات پنوماتیک در خطوط تولید (بخش پنجم)

شرایط کارکردی برای شیرها

درادامه این سلسله مقالات در بخش پنجم به شرایط کارکردی برای شیرها می‌پردازیم. در ادامه مقاله هم به شرایط فشار بر روی شیرها پرداخته می‌شود.