واحد مراقبت پنوماتیک | واحد مراقبت هوای فشرده

واحد مراقبت پنوماتیک

همواره بایستی از یک واحد مراقبت هوای فشرده یا همان واحد مراقبت پنوماتیک و یا حتا یک ماژول تک، برای استفاده از هوای فشرده صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

آماده سازی هوای فشرده

ذرات گرد و غبار، آب و مواد شیمیایی می توانند اثرات بسیار بدی بر روی تجهیزات پنوماتیک و نیز مصرف هوای فشرده، داشته باشند. ذرات جامد موجب فرسایش مکانیکی می شوند، به عنوان مثال موجب ساییدگی فضای بین دیواره سیلندر و آب بندهای پیستون شده و این امر به بخارات آب اجازه نفوذ و ایجاد خوردگی در قطعات را می دهد. ذرات اکسید شده می توانند یک خسارت مکانیکی جدید ایجاد کرده و یا با کپه شدن در منطقه ای موجب کاهش دبی عبوری هوای فشرده گردند.

واحد مراقبت پنوماتیک

چرا آماده سازی هوای فشرده لازم است؟

آماده سازی هوای فشرده در واقع برای مهیا ساخت 3 ویژگی کلیدی برای هوای فشرده مصرفی می باشد:

 • کیفیت (میزان آب، ذرات و روغن)
 • کمیت (کمترین و بیشترین سطح عبوری هوای فشرده)
 • فشار (کمترین و بیشترین فشار و دقت نتظیم فشار)

سایز یا اندازه اتصالات

چه ملاک هایی را برای انتخاب سایز اتصالات یک واحد مراقبت هوای فشرده باید در نظر گرفت؟

برای انتخاب سایز اتصالات واحد مراقبت، نبایست تنها سایز اتصالات واحد مراقبت را در نظر گرفت، بلکه باید دبی مورد نیاز و بازه کنترلی آن را نیز مد نظر قرار داد. اگر بازه مورد نظر، تامین می گردد، انتخاب سایز تنها به دبی هوای مصرفی محدود می گردد. باید در نظر داشت که انتخاب سایز بالا برای واحد مراقبت هوای فشرده، خسارتی را ایجاد نمی کند، تنها موجب افزایش بی مورد هزینه می گردد.

بخشهای مختلف واحد مراقبت هوای فشرده

واحد مراقبت پنوماتیک ، دارای تجهیزات متنوعی می باشد که بنابر نیاز، ماژول های مختلفی انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرد. بیشترین تجهیزات مورد استفاده در واحد مراقبت عبارتند از:

 • شیر قطع و وصل
 • رگولاتور فشار/ فیلتر رگولاتور
 • شیر آغاز نرم
 • فیلتر
 • روغن زن
 • خشک کن

شیر قطع و وصل واحد مراقبت پنوماتیک

فستو دارای شیرهای قطع و وصل متنوعی می باشد، شیرهای قطع و وصل واحد مراقبت، اصولن برای باز و بسته کردن وردی هوای اصلی و تخلیه هوای فشرده سیستم مورد استفاده قرار می گیرند.

شیر قطع و وصل واحد مراقبت پنوماتیک

تامین و تخلیه هوای فشرده

در هنگام شروع به کار سیستم شیرهای قطع و وصل، باز شده و موجب ورود هوای فشرده به سیستم می شود. در هنگام خاموش بودن دستگاه و یا انجام تعمیرات برای جلوگیری از هدر رفت زیاد هوای فشرده و یا جلوگیری از حرکت های ناخواسته، با بستن شیر قطع و وصل، هوای خطرناک سیستم تخلیه می شود. از این نمونه شیرها می توان به سری MS-EM1 و یا MS-EE و در سری D، به HE و یا HEE اشاره کرد.

این شیرها در دو نوع دستی و الکتریکال در بازه محصولات فستو وجود دارند. مدل های دستی، توسط دست تحریک می شوند و مدل های الکتریکال که با ولتاژهای 24 ولت و یا 220 ولت کار می کنند می توانند توسط سیستم کنترل تحریک شود.

 

رگولاتور فشار/فیلتر رگولاتور

فیلتر رگولاتور، فشار کاری سیستم را (مستقل از فشار مخزن هوای فشرده) تنظیم کرده و نوسات ایجاد شده را نیز حذف می نماید و در عین حال، ذرات گرد و غبار و روغن موجود در هوای فشرده را با توجه به نوع فیلتر خود فیلتر می کنند. با توجه به زاویه ورود هوای فشرده به داخل کاسه فیلتر، آب میعان شده هوای ورودی نیز توسط نیروی گریز از مرکز ایجاد شده، از هوای فشرده جدا می گردد. مانند فیلتر رگولاتور MS-LFR و یا LFR.

رگولاتورها بر اساس نوع کارکرد اساسی خود به دو دسته تقسیم می شوند، تحریک مستقیم دیافراگم و یا تحریک پیلوتی پیستون دیافراگم.

تحریک مستقیم دیافراگم رگولاتور فشار

در این نوع رگولاتورها، فنر اصلی نیرویی را بر روی دیافراگم اعمال می نماید. این نیرو با چرخاندن دسته یا دستگیره تنظیم، قابل تغییر است. در مرکز دیافراگم یک المان آب بندی وجود دارد که بر روی پیستون رگولاتور فشار وارد می کند، این فشار حاصل نیروی فنر اصلی و نیروی فنر تنظیم رگولاتور می باشد.

با تغییر تنظیم فنر اصلی، پیستون رگولاتور به سمت پایین رانده شده و موجب شده که آب بند پایینی کمی آزاد گردد و سبب می شود تا مسیر هوای فشرده از ورودی به سمت خروجی کمی باز شود. این امر تا زمانی ادامه می یابد که فشار دهانه خروجی به حدی برسد که نیروی اعمالی فشار خروجی بر روی دیافراگم زیاد شده و موجب بسته شدن دوباره آب بند پایینی گردد.

واحد مراقبت هوای فشرده

در صورت افزایش فشار در دهانه خروجی، بیش از حد تنظیم شده، فشار زیاد موجب افزایش نیروی رو به بالای دیافراگم شده و در نتیجه فنر اصلی کمی فشرده تر شده و دیافراگم کمی به سمت بالا حرکت می کند، در نتیجه پیستون رگولاتور نیز کمی به سمت بالا حرکت می کند و آب بند پایینی به طور کامل بسته می شود ولی این تغییر موقعیت پیستون رگولاتور به حدی نیست که بتواند المان آب بندی را همچنان آب بند نگاه دارد، در نتیجه هوای اضافه از بین دیافگرام و فنر اصلی و از طریق تخلیه اصلی، تخلیه می گردد. این فرآیند تا زمانی که فشار به حد تنظیم شده برسد ادامه می یابد. مانند رگولاتورهای فشار فستو مدل MS-LR و یا در سری D مانند LR.

تحریک پیلوتی دیافراگم رگولاتور فشار

روش کلی کارکرد رگولاتور فشار تحریک پیلوتی، مانند رگولاتور فشار تحریک مستقیم می باشد. تفاوت در آن است که عملکرد دیافراگم و فنر اصلی در تحریک مستیقیم توسط یک پیلوت و پیستون و به عبارت دقیق تر توسط یک پیستون پیلوتی صورت می گرد.

در ابتدا، پیستون پیلوت و رگولاتور در بالاترین موقعیت خود قرار دارند در نتیجه آب بند پایینی بسته است.  اگر هوا از سمت دهانه ورودی جریان یابد، این هوا ابتدا وارد قسمت پایینی پیستون رگولاتور می شود، سپس هوا از طریق دریچه اتصال (دارای قطری برابر 0.1 میلیمتر) وارد قسمت داخلی پیستون پیلوت می گردد و در نتیجه قسمت بالایی پیستون پیلوتی پر فشار می شود. نیروی اعمالی بر قسمت بالایی پیستون پیلوتی موجب شده تا آب بند پایینی به سمت پایین رانده شود و مسیر عبور هوا باز گردد.

کارکرد واحد مراقبت هوای فشرده

اختلاف فشار ورودی و خروجی رگولاتور موجب تنظیم فشار می گردد. برای کاهش فشار، با کم کردن نیروی فنر اصلی، هوای اضافه پیلوت تخلیه شده و در نتیجه نیروی کمتری برای به پایین راندن آب بند پایینی وجود دارد. مانند رگولاتور فشار MS9-LR و LR-MAXI در سری D.

در حالت کلی می توان گفت که رگولاتور پیلوتی شامل 2 رگولاتور می باشد، رگولاتور کوچک که کار تنظیم فشار پیستون پیلوتی را بر عهده دارد (این پیستون پیلوتی نقشی همانند فنر اصلی را بازی می کند) و رگولاتور اصلی که وظیفه تنظیم فشار خط را عهده دار است.

علت استفاده از رگولاتورهای پیلوتی، بزرگ شدن سایز فنر اصلی می باشد، تنظیم نیروی فنرهای بزرگ برای اپراتور بسیار سخت و یا غیر ممکن است. رگولاتورهای پیلوتی این امکان را فراهم می کنند که با تغییر یک فنر کوچک بتوانیم یک رگولاتور بزرگ را تنظیم نماییم.

فیلتر رگولاتور

فیلتر رگولاتور یک ترکیب از فیلتر و رگولاتور می باشد که در این ترکیب، فیلتر در قسمت پایینی و رگولاتور در قسمت بالایی قرار دارد. هوای فشرده ابتدا از فیلتر رد شده و پس از حذف آلودگی های و آب میعان شده موجود در آن، وارد رگولاتور می شود. این امر افت فشار ناشی از فیلتر را نیز جبران می نماید. مانند MS-LFR و یا LFR در سری D.

انواع واحد مراقبت پنوماتیک

شیر آغاز نرم واحد مراقبت پنوماتیک

شیر آغاز نرم همانطور که از نامش پیداست تنها در ابتدای فرآیند نقش دارد، زمانی که هیچ فشاری در سیستم وجود ندارد و قرار است سیستم تحت فشار قرار گیرد.

با توجه به طراحی های مختلف و نیازمندی های متفاوت سیستم ها، در واحد مراقبت هوای فشرده ممکن است عملگرها و شیرهای پنوماتیک، در ابتدای حرکت در هر نقطه ای قرار داشته باشند. در صورتی که فشار به یک باره وارد سیستم شود، احتمال می رود برخی از عملگرها حرکت های سریعی داشته باشند و با ایجاد ضربه و یا لرزش علاوه بر ایجاد خسارت موجب خطرات متفاوتی برای اپراتور گردند.

 

شیر آغاز نرم مانع از افزایش فشار ناگهانی سیستم می شود، به این ترتیب که در ابتدای امر، با یک دبی کم، سیستم را به زیر فشار می برد، هنگامی که فشار سیستم به حدود 50% فشارش رسید (در این وضعیت تمامی حرکت ها ممکن انجام شده و با فشارهای بالاتر حرکتی رخ نخواهد داد)، شیر به طور کامل باز شده و فشار سیستم به فشار نهایی خود می رسد.

این شیر جهت ایمنی اپراتور و طول عمر تجهیزات پنوماتیک دستگاه ها، بسیار توصیه می گردد. مانند شیر MS-DL فستو و یا شیر HEL فستو در سری D.

شیر ایمنی

شیر آغاز نرم و تخلیه سریع فستو MS6-SV برای کاهش ریسک افزایش فشار ناگهانی و همچنین حبس فشار در خطوط سیستم و شیرهای ترمینالی در صنعت طراحی شده است.

شیر ایمنی در واحد مراقبت پنوماتیک

این تجهیز، یک تجهیز به ذات ایمن است، سامانه مکاترونیکی دوتایی آن منطبق با احتاجات استاندارد EN ISO 13849-1 می باشد. محافظ ایمنی پنوماتیک و تخیله ایمن این شیر، این اطمینان را ایجاد که می کند که شیر در حالتی هم که دچار آسیب شده باشد، کار تخلیه را انجام می دهد (این تجهیز دارای رده e بازدهی می باشد). این تجهیز دارای قابلیت نصب سنسور است.

فیلتر واحد مراقبت هوای فشرده

هوای فشرده بایستی برای جلوگیری هرگونه خسارت و یا آسیبی، همواره پاکیزه باشد. آلودگی موجب افزایش شتاب خوردگی بر روی دیواره ها و المان های آب بندی می شود که این امر موجب سو رفتار تجهیزات پنوماتیکی و کاهش عمر کاری آن ها می گردد. با توجه که تمامی فیلترهای موجب افت فشار و مقاومت در برابر عبور سیال می شوند و این خود هزینه کلی سیستم را افزایش می دهد، هوای فشرده باید به مقدار مورد نیاز تمیز باشد و نه بیشتر. در زیر به بررسی انواع فیلترها در واحد مراقبت پنوماتیک پرداخته شده است.

انواع فیلترها

فیلترهای ذرات جامد و قطرات میعان شده را  از هوا جدا می کنند. ذرات بزرگتر (بسته یه نوع فیلتر، 40 میکرون، 5 میکرون و …) در فیلترها گیر کرده و مایعات (آب و یا روغن) توسط نیروی گریز از مرکز از هوا جدا می شوند. مایع جدا شده در پایین کاسه فیلتر جمع می شود که باید به طور مرتب تخلیه گردد، در غیر این صورت دوباره توسط هوا فشرده وارد سیستم می گردد.

 1. جداسازی با نیروی گریز از مرکز:
  جدا سازی با نیروی گریز از مرکز مانند یک فیلتر درشت (دارای منافذ درشت) برای قطره های آب و ذرات درشت گرد و خاک و آلودگی می باشد (بزرگتر از 50 میکرون). برای این منظور، یک سری پره جهت ایجاد گردابه و چرخاندن هوا در ورودی فیلتر قرار می گیرد که موجب می شود هوا به سرعت به چرخش در آید. در نتیجه ی نیروی گریز از مرکز ایجاد شده، ذرات سنگین تر مانند قطرات آب و یا ذرات سنگین، به دیواره فشرده می شوند و در نهایت در محفظه پایین کاسه جمع آوری می شوند که ما در اصطلاح به این محفظه کاسه فیلتر به همراه شیر تخلیه می گوییم.
 2. فیلترهای اولیه:
  فیلترهای اولیه، یه نوع صافی هستند که به طور معمول شبیه استوانه بوده و جریان هوا از خارج به داخل این استوانه جریان دارد و ذرات جامد و مقدار کمی از آب و یا روغن را در سطح خود نگه می دارد. اندازه منافذ فیلتر، سایز ذراتی که می تواند فیلتر کند را مشخص می کند. برخی از این نوع فیلترها یک بار مصرف بوده و برخی قابلیت تمیز شدن و استفاده مجدد را دارند. سایز این فیلترها بین 25 تا 40 میکرون بوده که برای کاربردهای معمول مناسب است.فیلترهای وامد مراقبت هوای فشرده
 3. میکرو فیلتر:
  میکرو فیلترها، فیلترهایی با کاربرد وسیع می باشند که ذرات باقیمانده روغن را به مقداری کمتر از 0.01 میلیگرم در هر متر مکعب می رساند که این مقدار برابر با کلاس 1 کیفیت هوای فشرده می باشد که به معنی عاری بودن نسبی هوا از روغن است. ذرات گرد و غبار بزرگتر از 0.01µm نیز فیلتر می گردند که مطابق با کلاس 1 پاکیزیگی هوای فشرده می باشد.
  این فیلترهای از لایه های متفاوت و غشاهای متفاوت تشکیل شده اند. در میکروفیلترها، هوا از داخل به سمت خارج جریان می یابد، این امر، اجازه می دهد که ذرات آب و روغن به مرور زمان به سمت خارج فیلتر رفته و در محفظه جمع آوری، جمع گردند و علاوه بر آن، عمر فیلتر نیز زیاد گردد.
 4. فیلتر کربن فعال:
  در یک فیلتر کربن فعال، هیدروکربن ها به کربن های فعال می چسبند، در نتیجه تمامی فیلترهای کربن فعال، یک بار مصرف می باشند و قابلیت استفاده مجدد ندارند. هیدروکربن ها، مزه ها و بوها که توسط میکرو فیلترها از سیستم حذف نمی شوند به راحتی توسط فیلتر کربن فعال به دام می افتند. فیلتر کربن فعال همواره بایستی پس از خشک کن و میکرو فیلتر قرار گیرد (تا عمر کاری بلندتری داشته باشد). گاهی حتا نیاز است که یک میکرو فیلتر در پایین دست فیلتر کربن فعال نیز نصب گردد، زیرا هوای فشرده می تواند ذرات بسیار ریز کربن با اندازه 1µ را با خود از فیلتر خارج نماید.
 5. آب موجود در هوای فشرده:
  صحیح ترین روش برای جداسازی آب موجود در هوای فشرده، استفاده از یک خشک کن است. اگر به هر دلیلی امکان استفاده از خشک کن وجود ندارد، باید از فیلترها برای جداسازی آب استفاده نمود، برای این منظور پیشنهاد می شود که از یک فیلترهایی با سایز 1µ و 0.01µ استفاده نمایید.
 6. محافظ کاسه:
  بر اساس استاندارد DIN ISO 4414 بخش 8.4.1، کاسه های غیر فلزی فیلترها و جدا کننده آب بایستی دارای ایمنی مقاوم به افنجار یا شکست باشند. فیلترهای فستو سری MS-LF و یا مدل های LF در سری D تمامی ویژگی های مورد نیاز را دارا می باشند. همچنین در اطلاعات فنی این فیلترها علاوه بر ذکر کیفیت هوای خروجی، کیفیت هوای وردی جهت داشتن بیشترین طول عمر نیز ذکر شده است.

روغن زن واحد مراقبت پنوماتیک

روغن زن ها برای جهت تامین روغن مورد نیاز برای روغن کاری تجهیزات پنوماتیک و یا سایر تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند. تنها زمانی باید از یک روغن زن استفاده نمود که احتیاج به روغن زن حس شود (تمامی تجهیزات فستو، می توانند بدون روغن زن به خوبی کار نمایند). استفاده از روغن در هوای فشرده می تواند برخی از ویژگی هایی مانند حرکت آرام و یا حرکت یکنواخت تجهیزات پنوماتیکی را بهبود بخشد. اما استفاده از حجم زیاد روغن می تواند موجب تجمع ذرات روغن و یا چسبنده شدن مسیر و تجهیزاتی مانند المان های تغییر موقعیت دهنده، فیلترها، صداگیرها و غیره گردد. این امر درباره واحد مراقبت هوای فشرده نیز صادق است.

زیاد شدن تعداد تجهیزات پنوماتیکی، به منزله استفاده از روغن زن نمی باشد. همانطور که گفته شد، تجهیزات فستو، بدون روغن زن می توانند کار کنند. در برخی از تجهیزات پنوماتیک، نبایستی از روغن زن استفاده شود (برای اطلاعات بیشتر به ویژگی های ذکر شده در جدول اطلاعات فنی، تجهیزات فستو مراجعه شود). در برخی از موقعیت ها، استفاده از روغن زن توصیه می گردد، مانند سیلندرهای پنوماتیکی با سرعت خیلی زیاد.

اگر تجهیزاتی که به طور معمول بدون روغن زن کار می کنند، حتا یک بار، با هوای فشرده روغن زده کار کنند، پس از آن باید از روغن زن استفاده نمود. زیرا روغن استفاده شده در روغن زن، روغن و گریس استفاده شده در تجهیزات را شسته و از تجهیز خارج می نماید.

عملکرد روغن زن

روغن از مخزن، به سمت بالا کشیده شده و به صورت قطره های ریز در هوا پخش می گردد. یک پیچ تنظیم در بالای روغن زن، مقدار مورد نیاز از حجم روغن برای یک باز زمانی مشخص را تنظیم می نماید. همچنین یک محفظه شیشه ای در بالای روغن زن قرار داده شده، تا عملکر آن را بتوان مشاهده کرد.

برای پر کردن مخزن روغن، فشار محبوس در آن بایستی، تخلیه گردد، به این منظور یک پیج تخلیه در بالای آن تعبیه شده که به صورت خودکار فشار محبوس را در هنگام باز شدن تخلیه نماید.

فشار کاری درون مخزن روغن، روغن را در طول لوله به سمت بالا می راند، روغن به سمت محفظه شیشه ای حرکت کرده و از یک فلوکنترل که وظیفه تنظیم میزان روغن عبوری را بر عهده دارد، عبور می کند. در این لحظه قطرات روغن تشکیل شده به سمت لوله ونتوری کشیده می شود. لوله ونتوری تنظمین می کند که روغن به صورت اسپری و قطرات بسیار ریز وارد هوا می شود.

 

روغن زن در واحد مراقبت پنوماتیک

هوای وارد شده به روغن زن، پیش از روغن زدن، وارد یک مقسم هوایی می گردد، که موجب تشکیل یک پرده هوایی و تغییر دبی می شود. تداخل اثر (آشوب ایجاد شده) نازل ونتوری و مقاومت ایجاد شده توسط مقسم هوا، این تضمین را ایجاد می کند که روغن در تمام دبی عبوری به صورت یکنواخت پخش شده است. روغن زن های فستو مدل ها MS-LOE و یا LOE در سری D می باشند.

روغن پیشنهادی فستو، OFSW-32 با پارت نامبر 152811 می باشد. این روغن دارای ویسکوزیته ای برابر 32mm2/s دارد.

خشک کن واحد مراقبت هوای فشرده

اتمسفر زمین، همواره دارای مقدار مشخصی از بخار آب است. این رطوبت می تواند موجب خوردگی تجهیزات گردد و همچنین روغن اولیه تجهیزات به دلیل رطوبت زیاد می تواند از داخل تجهیزات شسته شود.

رطوبت هوا

مقدار رطوبت موجود در هوا تنها به دمای هوا بستگی دارد. هرچه هوا گرمتر باشد، مقدار ظرفیت آن برای در اختیار داشتن رطوبت بیشتر می شود. این واقعیت،نکته های مثبت و منفی متفاوتی دارد. از یک سو می توان با خنک کردن هوا، آن را خشک کرد و از سوی دیگر ممکن است قطرات آب در طول لوله های انتقال هوای فشرده، با تغییر دمای محیط پدیدار شوند.

نمودار زیر، بیانگر بیشترین میزان رطوبت هوا، در دماهای مختلف می باشد:

دمای نقطه شبنم

در شرایط عادی، مقدار آب موجود در هوا، بسیار کمتر از بیشترین حد ممکن است. اگر همین هوا سرد گردد، با توجه به کاهش ظرفیت نگهداری آب توسط هوا، مقدار آب موجود، در نقطه ای تبدیل به بیشتر مقدار ممکن می شود. در این حالت رطوبت نسبی 100% است. به دمای این نقطه دمای نقطه شبنم گفته می شود. اگر دمای هوا، از دمای نقطه شبنم، سرد تر شود، آب اضافه موجود در هوا، میعان شده و به صورت قطرات ریز ظاهر می شود.

در کاربردهای پنوماتیکی از هوای فشرده استفاده می شود، در اینجا ما از نقطه شبنم فشاری به جای نقطه شبنم استفاده می کنیم.

میعان

هنگامی که هوا فشرده می شود، مقداری آب به صورت میعان ظاهر می شود. دلیل این امر خاصیت فشردن شدن هوا و فشردن نشدن آب است. درست شبیه فشردن یک پرتقال در هنگام آب گیری. رطوبت نسبی هوا، پس از فشرده شدن، 100% می باشد. هر دو روش خنک کردن و یا فشردن هوا، برای خشک کردن و تخلیه آب از هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرد.

روش های خشک کردن هوا

برای خشک کردن هوا به منظور کاهش میزان رطوبت موجود در آن، علاوه بر میعان آب به دو روش گفته شده، روش های دیگری مانند دیفیوژن یا جذبی نیز وجود دارد.

1. خشک کن های هوای غشایی:
خشک کن های غشایی به روش دیفیوژن کار می کنند. خشک کن غشایی فستو مدل MS-LDM1 ار نمونه های بسیار خوب میباشد. خشک کن غشایی از غشاهایی موازی، با سوراخ های عرضی تشکیل شده و هوا در طول این غشاها حرکت می نماید. ساختار مواد سازنده این غشاها به گونه ای است که آب به راحتی از آن عبود می کند ولی هوا نمی تواند به راحتی از آن رد شود.

 

با استفاده از هوای خشک تولید شده قبلی، یک مسیر هوایی کوچک در بیرون غشاها ایجاد می شود، اختلاف میزان رطوبت دو طرف غشا، باعث می شود که فیوژن رخ داده و آب از داخل غشا به سمت بیرون آن هدایت گردد، این رطوبت به همراه هوا، در محیط تخلیه می گردد.

این خشک کن ها نیاز به نصب یک فیلتر سایز 0.01µ در بالادست خود دارند. این فیلترهاافت فشار کمی را ایجاد می کنند. حجم اشغالی آن ها کم و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری است.

2. خشک کن های جذبی:

خشک کن ها جذبی مانند PDAD فستو از اصل چسبندگی یا مویینگی استفاده می کنند.

هوای فشرده از درون یکی از مخزن ها عبور می کند و در طول این مسیر، آب موجود در هوا توسط نیروی مویینگی یا چسبندگی در مخزن خشک کن به جا می ماند. در این روش 2 مخزن مورد نیاز است، یک مخزن که در حال خشک کردن هوای فشرده می باشد و مخزن دیگر که در حال خشک شدن است. پس از گذشت مدت زمانی و یا پس از کاهش میزان راندمان مخزن خشک کن، مسیر عبوری هوا تغییر کرده و جای دو مخزن تغییر می کند.

این روش بسیار کارا و راحت است، زیرا در طول زمان اندک، رطوبت به جا مانده تنها در سطح ذرات خشک کن (که به طور غالب سیلیکاژل می باشند) پدیدار می شود. این روش مانند روش غشایی به نیروی خارجی نیاز ندارد، اما بعد از مدت زمانی بایستی ذرات خشک کن (سیلیکاژل) را تعویض نمود. همچنین ظرفیت بسیار بیشتری نسبت به روش غشایی دارد.

کلاس تمیزی هوای فشرده

کلاس تمیزی هوای فشرده بر اساس استاندارد ISO 8573-1:2010

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *