گازهای خنثا گازهای خنثا را غالبن گازهای بی­ اثر می ­نامند. این واژه در انگلیسی Inert بوده که صحیح نمی ­باشد. ریشه واژه Inert لاتین است که به معنی عدم واکنش گری یا بی حرکتی می باشد. در واقع تعریف اصلی این گازها این است که این مواد هرگز آغازگر واکنش­ های شیمیایی نمی­ باشند.   نیتروژن نیتروژن یک گاز نجیب می­ باشد و تحت شرایط عادی هیچ کنش شیمیایی انجام نمی ­دهد. استفاده از تجهیزات فست...

[vc_row][vc_column][vc_column_text]هوای فشرده یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی کارکرد سیستم های پنوماتیکی می باشد. بر همین اساس، برای سیال عامل سیستم پنوماتیکی، استانداردی طراحی شده تا مجریان و بهره برداران سیستم های پنوماتیکی بتوانند بر اساس آن، کیفیت مورد نیاز هوای فشرده خود را تامین نمایند. هوای در حالت عادی، دارای مقداری آب، روغن و ذرات معلق می باشد، این مقادیر در حالت نرمال بسیار ...

چه نکاتی بایستی در هنگام استفاده از تجهیزات فستو مورد توجه قرار گیرد؟ استانداردهای صنعت پنوماتیک آماده سازی هوای فشرده شرایط کاری شیرهای پنوماتیک نام گذاری دهانه های تجهیزات پنوماتیک شرایط کاری عملگرهای پنوماتیک مصرف هوای فشرده ATEX EC HACCP این موارد نکاتی می باشند که در هنگام استفاده از تجهیزات پنوماتیکی بایستی مد نظر قرار گیرد. این نکات نه تنها باعث می شود که سیستم های پنوماتیکی بدو...