شماره تلفن دفتر مرکزی : 02144556677info@example.com
خرید محصول
شماره تلفن دفتر مرکزی : 02144556677info@example.com
خرید محصول

تعرفه خدمات

 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

طرح پایه
29ریال
ماهیانه
5 وب سایت
2GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود
طرح برنزی
39ریال
ماهیانه
5 وب سایت
2GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود
طرح نقره ای
59ریال
ماهیانه
5 وب سایت
2GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود
طرح طلایی
79ریال
ماهیانه
5 وب سایت
2GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود
طرح برنزی
39ریال
ماهیانه
5 وب سایت
2GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود
طرح نقره ای
59ریال
ماهیانه
5 وب سایت
2GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود
طرح طلایی
79ریال
ماهیانه
5 وب سایت
2GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود
طرح پایه
29ریال
ماهیانه
5 وب سایت
2GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود
طرح برنزی
39ریال
ماهیانه
5 وب سایت
2GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود
طرح نقره ای
59ریال
ماهیانه
5 وب سایت
2GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود
طرح طلایی
79ریال
ماهیانه
5 وب سایت
2GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود

جدول ساده

 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ستون اول ستون دوم ستون سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم

ستون اول ستون دوم ستون سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم