شیرهای وکیوم    وکیوم وکیوم به حالتی از گاز گفته می شود که فشار آن از فشار اتمسفر زمین در سطح دریا کمتر باشد. در حالت کلی، فشار در پنوماتیک با فشار مثبت یا فشار گیج ( متناسب با فشار محیط) مشخص می شود. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که وکیوم، همواره با یک مقدار منفی بیان می گردد ( اندازه گیری مقدار منفی آن از فشار محیط). واحدهای به کار رفته معمولن بار یا میلی بار می باشد (1 bar = 1000 mba...

 نحوه عملکرد هوای فشرده وارد سیلندر می­گردد هوای فشرده، پستون سیلندر را جابجا می­کند. یک خط کش خطی (اینکودر خطی) به طور موازی با سیلندر نصب شده و سنسورهای فشار بر روی خروجی شیرهای پروپورشنال (تناسبی) نصب شده است. موقعیت سیلندر می تواند توسط خط کش موقعیت و سنسورهای فشار کنترل گردد. این بدین معناست که چگونه اتوماسیون های نیاز به موقعیت یابی را میتوان توسط پنوماتیک انجام دارد. ...

جدول IP، استانداردی است که محافظت تجهیزات مختلف در برابر نفوذ آب و غبار (دو عامل مهم آسیب های محیطی) را مورد بررسی قرار می دهد. در برخی از کاربردها، درجه IP که همان میزان محافظت (Ingress Protection) است، بسیار مهم می شود. عدد نخست بیانگر میزان مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و البته اجسام جامد است و عدد دوم، بیانگر میزان مقاومت در برابر نفوذ آب می باشد. IP TABLE:   Second digit: Ing...

[vc_row][vc_column][vc_column_text] بهره ورى انرژى در اتوماسیون صنعتی همیشه به نوع فعالیت صنعتى بستگی دارد. بهره ورى انرژى- مقایسه تکنولوژیکى انتخاب صحیح کدامیک بهره ورى انرژى بیشترى دارد - تجهیزات پنوماتیک یا الکتریک؟ یکى نسبت به دیگرى چه مزایایى دارد؟ بسیارى از متخصصین عقیده دارند که بهترین راه حل تلفیق این دو است، با این حال، این امر موقعیتى است که در آن، پیش داورى اغلب بر واقعیت ها غلبه م...

تعریف پنوماتیک پنیو در زبان یونانی به معنی نفس و باد است و علت نام گذاری این علم به نام پنوماتیک استفاده از هوای فشرده می¬ باشد. در صنعت به علم ذخیره سازی، انتقال، استفاده و تبدیل انرژی هوای فشرده پنوماتیک گفته می ¬شود. (تولید هوای فشرده که توسط کمپرسورهای متفاوت و گوناگون صورت می¬گیرد به دلیل تبدیل انرژی مکانیکی و یا الکتریکی به هوای فشرده – انجام سیکل معکوس- جزو محدوده پنوماتیک حساب نمی¬شود، ...