شیرهای وکیوم    وکیوم وکیوم به حالتی از گاز گفته می شود که فشار آن از فشار اتمسفر زمین در سطح دریا کمتر باشد. در حالت کلی، فشار در پنوماتیک با فشار مثبت یا فشار گیج ( متناسب با فشار محیط) مشخص می شود. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که وکیوم، همواره با یک مقدار منفی بیان می گردد ( اندازه گیری مقدار منفی آن از فشار محیط). واحدهای به کار رفته معمولن بار یا میلی بار می باشد (1 bar = 1000 mba...

گازهای خنثا گازهای خنثا را غالبن گازهای بی­ اثر می ­نامند. این واژه در انگلیسی Inert بوده که صحیح نمی ­باشد. ریشه واژه Inert لاتین است که به معنی عدم واکنش گری یا بی حرکتی می باشد. در واقع تعریف اصلی این گازها این است که این مواد هرگز آغازگر واکنش­ های شیمیایی نمی­ باشند.   نیتروژن نیتروژن یک گاز نجیب می­ باشد و تحت شرایط عادی هیچ کنش شیمیایی انجام نمی ­دهد. استفاده از تجهیزات فست...

 نحوه عملکرد هوای فشرده وارد سیلندر می­گردد هوای فشرده، پستون سیلندر را جابجا می­کند. یک خط کش خطی (اینکودر خطی) به طور موازی با سیلندر نصب شده و سنسورهای فشار بر روی خروجی شیرهای پروپورشنال (تناسبی) نصب شده است. موقعیت سیلندر می تواند توسط خط کش موقعیت و سنسورهای فشار کنترل گردد. این بدین معناست که چگونه اتوماسیون های نیاز به موقعیت یابی را میتوان توسط پنوماتیک انجام دارد. ...

[vc_row][vc_column][vc_column_text]هوای فشرده یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی کارکرد سیستم های پنوماتیکی می باشد. بر همین اساس، برای سیال عامل سیستم پنوماتیکی، استانداردی طراحی شده تا مجریان و بهره برداران سیستم های پنوماتیکی بتوانند بر اساس آن، کیفیت مورد نیاز هوای فشرده خود را تامین نمایند. هوای در حالت عادی، دارای مقداری آب، روغن و ذرات معلق می باشد، این مقادیر در حالت نرمال بسیار ...