نحوه عملکرد هوای فشرده وارد سیلندر می­گردد هوای فشرده، پستون سیلندر را جابجا می­کند. یک خط کش خطی (اینکودر خطی) به طور موازی با سیلندر نصب شده و سنسورهای فشار بر روی خروجی شیرهای پروپورشنال (تناسبی) نصب شده است. موقعیت سیلندر می تواند توسط خط کش موقعیت و سنسورهای فشار کنترل گردد. این بدین معناست که چگونه اتوماسیون های نیاز به موقعیت یابی را میتوان توسط پنوماتیک انجام دارد. ...

[vc_row][vc_column][vc_column_text]هوای فشرده یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی کارکرد سیستم های پنوماتیکی می باشد. بر همین اساس، برای سیال عامل سیستم پنوماتیکی، استانداردی طراحی شده تا مجریان و بهره برداران سیستم های پنوماتیکی بتوانند بر اساس آن، کیفیت مورد نیاز هوای فشرده خود را تامین نمایند. هوای در حالت عادی، دارای مقداری آب، روغن و ذرات معلق می باشد، این مقادیر در حالت نرمال بسیار ...

جدول IP، استانداردی است که محافظت تجهیزات مختلف در برابر نفوذ آب و غبار (دو عامل مهم آسیب های محیطی) را مورد بررسی قرار می دهد. در برخی از کاربردها، درجه IP که همان میزان محافظت (Ingress Protection) است، بسیار مهم می شود. عدد نخست بیانگر میزان مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و البته اجسام جامد است و عدد دوم، بیانگر میزان مقاومت در برابر نفوذ آب می باشد. IP TABLE:   Second digit: Ing...

[vc_row][vc_column][vc_column_text] بهره ورى انرژى در اتوماسیون صنعتی همیشه به نوع فعالیت صنعتى بستگی دارد. بهره ورى انرژى- مقایسه تکنولوژیکى انتخاب صحیح کدامیک بهره ورى انرژى بیشترى دارد - تجهیزات پنوماتیک یا الکتریک؟ یکى نسبت به دیگرى چه مزایایى دارد؟ بسیارى از متخصصین عقیده دارند که بهترین راه حل تلفیق این دو است، با این حال، این امر موقعیتى است که در آن، پیش داورى اغلب بر واقعیت ها غلبه م...