پروژه های صنعتی، گاه بزرگ بوده مانند تاسیس یک کارخانه، نیروگاه، پتروشیمی و … و گاه این پروژه های متوسط و کوچک می باشند مانند تغییرات درخط تولید . …

انجام هر پروژه صنعتی نیازمند دانش های مختلفی مانند مکانیک، پنوماتیک، هیدرولیک، الکترونیک و … می باشد که جمع آوری این دانش ها و متخصصین آن در یک واحد صنعتی دشوار و گاه مقرون به صرفه نمی باشد.

 

از همین رو، شرکت ایفاکو مفتخر است که در انجام پروژه های صنعتی در کنار مشتریان خود قرار گرفته و با انجام این پروژه، در راستای بهره وری و بالارفتن تولیدات مشتریان خود گام بر دارد.

پروژه ها به دو صورت تعریف می شود:
۱- پروژه های کوچک :
شامل مونتاژ و اسمبل قطعات پنوماتیکی، شیرها-عملگرها-کنترلرهای پروسسی، طراحی و ساخت تابلوهای کنترلی الکترونیکی-پنوماتیکی-الکتروپنوماتیکی می باشد. سپردن این پروژه ها به ایفاکو،با توجه به سرعت، دقت و تجربه بالای کادر ایفاکو، موجب افزایش سرعت نصب و بهره برداری می گردد.
۲- پروژه های متوسط:
این پروژه ها شامل ساخت و یا مونتاژ قسمتی از خط اتوماسیون می باشد که علاوه بر سیستم پنوماتیک و برنامه نویسی، نیازهای دیگری مانند ساخت برخی قطعات، دارد. این پروژه ها پس از طراحی و شبیه سازی، در کارگاه ایفاکو ساخته و تحویل می شود.