سمینار آموزشی


برگزاری سمنیارهای آموزشی، پنوماتیک، هیدرولیک و تجهیزات ضد انفجار در راستای نیاز کارخانه ها و شرکت ها.

این آموزش ها با توجه به نیاز هر مجموعه متفاوت می باشد.

 

 

مشاوره


با توجه به رشد سریع تکنولوژی، خرید تجهیزات جدید و یا جایگزینی تجهیزات قدیمی با تجهیزات تازه، امریست که نیاز به تخصص دارد و با توجه به گوناگونی محصولات مورد استفاده در یک خط تولید، جمع آوری این تخصص ها سخت و گاهی بسیار پر هزینه است.

ما با استفاده از متخصصین خود آماده ارایه مشاوره جهت بالابردن راندمان شما می باشیم.

پروژه ها


گاهی خطوط تولید نیاز به بازسازی، نوسازی و یا بر حسب نیاز، نیازمند اضافه نمودن بخش جدیدی می باشند.

این بازسازی ها، با توجه به ابعاد و مشخصات به صورت پروژه های کوچک و یا بزرگ تعریف شده و ایفاکو افتخار می کند که می تواند در این بخش به مشتریان خود، خدمات مورد نیاز را ارایه دهد.