استاندارد کیفیت هوای فشرده، ISO 8573

هوای فشرده یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی کارکرد سیستم های پنوماتیکی می باشد.

بر همین اساس، برای سیال عامل سیستم پنوماتیکی، استانداردی طراحی شده تا مجریان و بهره برداران سیستم های پنوماتیکی بتوانند بر اساس آن، کیفیت مورد نیاز هوای فشرده خود را تامین نمایند.

هوای در حالت عادی، دارای مقداری آب، روغن و ذرات معلق می باشد، این مقادیر در حالت نرمال بسیار کم و بی ضرر می باشند، اما هنگامی که هوا فشرده می شود، مقدار این آلودگی ها افزایش می یابد. همچنین تجهیزات تولید کننده، ذخیره کننده و انتفال دهنده هوای فشرده، از عوامل اضافه شدن آلودگی ها می باشند.

بنابراین نیاز است تا هوای فشرده پیش از رسیدن به تجهیزات پنوماتیکی، خشک شده، روغن مضر آن گرفته و از وجود ذرات عاری باشد.

استاندارد ISO 8573 به بررسی کیفیت  هوای فشرده می پردازد.

 

دانلود کامل مقاله استاندارد ISO 8573